Over ons

Denkt u dat uw leerling een eetstoornis heeft? Wilt u weten
wat u als leraar het beste kunt doen? Bel dan nu met een
van onze specialisten & ervaringsdeskundige coaches.  

Lees het hier →

TIJD VOOR ACTIE

Lees de tips van leraren vóór leraren & van kinderen vóór 
leraren én ontdek zelf wat u het beste wél en niet kan
doen als uw leerling een eetstoornis heeft.

Ontdek hoe →


Hoe vertel je het?

Hoe en wanneer vertel je de mensen uit jouw klas dat je een eetstoornis hebt? En hoe kun  jij als leraar ondersteunen? Het is erg moeilijk om je klasgenootjes te vertellen dat je een eetstoornis hebt. Toch hebben de andere kinderen in de klas behoefte aan uitleg. Het is belangrijk voor de gehele klas om te weten wat het is en betekent voor hun klasgenootje om een eetstoornis te hebben. 

Boek een gastspreker die haar eetstoornis al overwinnen heeft en vertel het samen!


Lezing / gastles / workshop eetstoornissen

Lezingen en workshops kunnen ook in het Engels gegeven worden. Voor vragen over lezingen of workshops klik hier.


www.mijnleerlingheefteeneetstoornis.nl is een initiatief van ISA Power

De informatie en verhalen die gedeeld worden dienen als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over uzelf en het welzijn van uw leerling. Het dient niet als vervanging van welke psychische of medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen over psychische of lichamelijke problemen altijd de huisarts of andere professional. ISA Power is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van de verschafte informatie ontstaan. Lees de Algemene Voorwaarden als u meer wilt weten.