Heeft Uw leerling een eetstoornis?

Denkt u dat uw leerling een eetstoornis heeft? Wilt u weten wat u als leraar het beste kunt doen?
Op deze website vindt u informatie over eetstoornissen. Bel gerust met een van onze specialisten en ervaringsdeskundige eetstoornis coaches. Zij kunnen en de ouders van uw leerling verder helpen.

Wat vertel je jouw klasgenoten?

Hoe vertel je de mensen uit jouw klas dat je een eetstoornis hebt?
En wat vertel je dan precies wel en niet?
En hoe kunt u als leraar iemand met een eetstoornis ondersteunen? 
En hoe vertel je het je klasgenootjes?

Boek een Lezing / gastles / workshop eetstoornissen

Boek een gastspreker die zijn/haar eetstoornis al overwinnen heeft. Gastlessen kunnen ook in het Engels gegeven worden. 

www.mijnleerlingheefteeneetstoornis.nl is een initiatief van ISA Power

De informatie en verhalen die gedeeld worden dienen als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over uzelf en het welzijn van uw leerling. Het dient niet als vervanging van welke psychische of medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen over psychische of lichamelijke problemen altijd de ouders, voogd van uw leerling.