Ik wil graag een ervaringsdeskundige boeken voor een voorlichting over eetstoornissen
Ik wil meer informatie over lezingen en voorlichtingslessen op school over eetstoornissen

www.mijnleerlingheefteeneetstoornis.nl is een initiatief van ISA Power. De informatie en verhalen die gedeeld worden dienen als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over uzelf en het welzijn van uw kind. Het dient niet als vervanging van welke psychische of medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen over psychische of lichamelijke problemen altijd uw huisarts. ISA Power is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van de verschafte informatie ontstaan. Lees Algemene Voorwaarden.

ISA Power - Dé expert op het gebied van eetstoornissen - Coach & Ervaringsdeskundige